Què fem?

Al Col·legi El Casal considerem que desenvolupament significa proporcionar a tothom l’oportunitat de viure una vida digna. Per això actuem tant en el nostre entorn social proper com amb les comunitats desafavorides per promoure el canvi social sostenible incidint en les causes de la pobresa i les desigualtats.

Els micro-projectes

Després de set anys de camí desenvolupant projectes de cooperació a l’Àfrica, aquest curs la nostra tasca es consolida en una nova etapa de la mà de l’ONG Unomasunomas: els micro-projectes. Aquesta nova política d’acció, basada en la nostra experiència conjunta tant en l’àmbit de la sensibilització com en el de la cooperació, pretén garantir la viabilitat de l’ajuda a comunitats així com la seva sostenibilitat i continuïtat en el temps donant suport directament a les seves iniciatives de desenvolupament.

L'educació per al Desenvolupament

La tasca educativa representa l’altra mà de la cooperació internacional. Com a centre educatiu, al Col·legi El Casal volem promoure la transformació de fons d’una societat que perpetua la desigualtat i la pobresa, entenent que els canvis han de començar per un mateix.